Zein eskola Quelleécole ? NIRE HAURRARENTZAT POUR MONENFANT Haurrarentzat ikastetxea hautatzeko tenorean une giltzarrian zaude. Zein eredu hauta? Vous êtes peut-être au moment clé du choix de l’école pour votre enfant? Quel modèle choisir? Eredu kontsolidatua...50 urte indarrean eta oinarrizko irakaskuntza guztian: ama eskola + lehen maila + kolegioa + lizeoa.Azterketa ofizialak ere (Brebeta, Baxoa) bi hizkuntzetan egin daitezke osoki edo partez. Un modèle consolidé...depuis 50 ans et à tous les niveaux de l’école obligatoire: maternelle + primaire + collège + lycée.Même les diplômes officiels (Brevet, Bac) peuvent être passés totalement ou partiellement dans les deux langues. 50URTEANS 300 2014 2015 2016 2017 2018 Ikasle kop.Nbre d’élèves Murgiltzea | Immersion ...eta erakargarria (2014-2018 arteko zenbakiak)...et attrayant (chiffres de 2014 à 2018) Urtea | Année 250 200 150 100 50 Elebiduna | Bilingue Erdalduna | Monolingue fr. Hizkuntzak ezik, ikasgai guztiak euskaraz lantzen dituen irakaskuntza eredua. Lehen mailatik frantsesa ikasgai dute. Kolegioan ingelesa eta gaztelera gehituko dira. Mis à part les langues, toutes les matières sont travaillées en langue basque.Le français est enseigné dès le primaire. Au collège se rajouteront l’anglais et le castillan. Murgiltze eredua,zer da? L’immersion?Quèsaco? Elebitasun osoa bermatzen duen eredu bakarra delako murgiltzea.Eredu elebidunak, aldiz, murgiltze denbora soilik gaien erdietan eta ikasgela barnean egiten duenez, frantses hiztun osoak (ahoz eta idatziz erregistro guztiak menderatzen di-tuzten herritarrak) eta euskal hiztun pasiboak (euskaraz ulertu bai baina hitz egiteko eta idazteko maila kaskarra dutenak) sortzen ditu ia beti.Frantses hutseko ereduak, azkenik, ez du inondik inora ere euskararen ezagutza egokia bermatzen.Behin zure haurrarentzat euskararen aldeko hautua eginik, ez zaitez gelditu erdibidean! Parce que c’est le seul modèle garantissant un réel bilinguisme à votre enfant.Le modèle bilingue, lui, ne propose un enseignement en langue basque que sur la moitié du temps scolaire et seulement en classe. Les élèves issus de ce système parviennent alors dans la majorité des cas à com-prendre la langue basque mais sont souvent inca-pables de la parler et de l'écrire correctement.Quant au modèle franco-phone optionnel, il ne garantit aucunement la connaissance de l’euskara.À l’heure de décider si votre enfant aura la chance de parler la langue basque, ne vous arrêtez pas à mi-chemin! Murgiltze eredua,zergatik? L’immersion,Pourquoi? immersion monolingue(optionnel) bilingue erdara hutsez monolingues Effectifs 2018en classes maternelles*à Uztaritze 2018ko datuakUztaritzekoama eskoletan* %48 %30 %22 elebidunean bilingues murgiltzean immersion * Sekzio Biziki Tipia kondatu gabe* Hors Très Petite Section Iturria | Source: uztaritze.info + Kulturaren aniztasunerakoHaurrari euskara emateko eta gure kulturaren atea irekitzeko. Kanpotik etorria bazara, zure haurrari hemen errotzeko parada emanen diozu. Comment pourrais-je aider mon enfant pour ses devoirs?Même si vous ne comprenez rien à la langue basque votre enfant vous traduira tout en français (puisqu’il sera bilingue). Cette gymnastique linguistique lui sera d’autant plus bénéfique. Elle sera aussi très enrichi-sante dans la relation parent-enfant. Puis vous ne serez jamais seul.e! Serais-je obligé.e de parler basque avec les enseignant.e.s?Non. Les écoles immersives garantissent une communi-cation bilingue. Et dans tous les cas il ne faudra y voir qu'une bonne occasion de se familiariser avec notre langue! + Lan munduan aukera berriakEuskara jakitea eskakizun da hainbat lanbidetarako (irakaskuntzan, komunika-bideetan, elkarteetan, erakundeetan…); beste askotan kontuan hartua da. + Davantage d’opportunités dans le monde du travailLa maitrise de l’euskara est demandée dans beaucoup de secteurs économiques (enseignement, presse, recherche, culture, monde associatif, institutions...). + Hautu federatzaileaEuskarak euskal herritar guztiak batzen gaitu, hiru milioi biztanle pasa dituen herria. Euskal Herri osoan nonahi ikasteko, lana bilatzeko edota aisialdiaz gozatzeko zubia eraikitzen du. + Un choix fédérateurLa langue basque lie l’ensemble des habitants du Pays basque, un pays de plus de 3 millions d’habitants. Elle ouvre la possibilité d’y étudier, travailler et partager sa richesse culturelle (fêtes et manifestations, musées, bertso...). + Pour un monde multiculturelEn offrant l’euskara à votre enfant vous lui donnez accès à sa culture. Si vous venez d’ailleurs, vous lui donnez la possibilité de se sentir partie intégrante et acteur/actrice de son nouveau lieu de vie. Préoccupé.e? IdekiaAma eskola elebidunaLehen maila erdaldunaMaternelle bilinguePrimaire monolingue Heraitze | HérauritzErdaldunaMonolingue Arruntza | ArrauntzElebidunaBilingue Jondoni Bixintxo | Saint VincentAma eskola murgiltze ereduanLehen maila elebidunaMaternelle en immersionPrimaire bilingue Louis Dassance IkastolaMurgiltze ereduanEn immersion Open yourchildren’smind topolyculture Murgiltze eredua École immersive 69 53 178 68 37 161 86 35 158 79 35 139 80 60 129 kutunkutun.eus